لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : درمانگاه خمین
آدرس: خمين ، بلوار شهید دکتربهشتی ، 20 متری قائم ، روبروی بهزیستی
تلفن: 086-46343710-5
نام مرکز : درمانگاه ساوه
آدرس: ساوه - ميدان فلسطين - جنب دانشگاه آزاد - مركز درماني بهداشتي ساوه
تلفن: 086-42241750
نام مرکز : درمانگاه محلات
آدرس: محلات كوي بعثت ميدان توحيد درمانگاه تامين اجتماعي
تلفن: 43249004-6
نام مرکز : بیمارستان امام خمینی اراک
آدرس: جاده كمربندي جنوب روبروي شهرك رضوي بيمارستان امام خميني اراك
تلفن: 086-32782021-2
نام مرکز : بیمارستان شازند
آدرس: شهرستان شازند، بيمارستان تأمين اجتماعي شازند
تلفن: 086-38223810-1
نام مرکز : درمانگاه تخصصی شماره 3
آدرس: خيابان امام خميني (ره)،ابتداي خيابان جهانگيري
تلفن: 086-32772852-3
نام مرکز : کلینیک تخصصی ابن سینا
آدرس: اراك خ شهيد بهشتي -ميدان 7تير پلي كلينيك ابن سينا
تلفن: 086-32241063
نام مرکز : درمانگاه قدس
آدرس: اراك بلوار قدس شهرك شهيد مصطفي خميني(ره)، ميدان حافظ
تلفن: 086-33664440-2
نام مرکز : بیمارستان شهید چمران ساوه
آدرس: ساوه، كيلومتر 5 جاده ساوه تهران، جنب پليس راه
تلفن: 086-42422440-3
نام مرکز : درمانگاه دلیجان
آدرس: مرکزی - شهرستان دلیجان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه زرندیه
آدرس: استان مرکزی شهر مامونیه
تلفن: 123456